Ching a ling

VÄLKOMNA TILL CHING A LING!

Välj restaurang

VILLKOR

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som kund vid beställning av mat och/eller dryck som tillhandahålls av Ching a lings nedladdningsbara mobilapplikation och order online av Ching a ling AB, org. nr 559179-8094 , adress Kungsgatan 1, 352 30 Växjö. Ching a ling tillhandahåller tjänster och tillagar maten, vilket sedan kan hämtas upp av dig som kund. Ching a lings verksamhet är registrerad hos såväl Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö som hos Miljöförvaltningen i Växjö. Registreringen innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av kommun. Genom att registrera dig och skapar en profil via vår mobilapplikation, ber vi dig godkänna villkoren och har där med accepterat villkoren. Genom bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder du dig till dessa villkor och bekräftar att du har läst och godkänner villkoren.

Våran tjänst

Via Ching a ling mobilapplikation eller order online beställer ni mat och dryck och väljer när ni vill hämta på vår restaurang. I appen listas de måltider som vi erbjuder.

Beställning och leverans

Samtliga beställningar, förutom gäster i restaurangen, genomförs via appen eller på order online. Sedan hämta maten på vår resturang. Ching a ling ansvarar för tilllagning och paketering av maten men så fort ni som kund har tagit emot maten övergår ansvaret till dig som kund. Om du inte finns tillgänglig för att ta emot din beställda mat vid hämtning debiteras ni ordinarie pris, ingen retur. Maten tillagas och paketeras av Ching a lings kökpersonal – i Livsmedelsverket godkända kök. Måltiden är färsk vid hämtning och därmed avsedd att förtäras av er i direkt anslutning till att maten hämtats. Eftersom Måltiden ska ätas kort efter hämtning skett tar Ching a ling inget ansvar för matens hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till hämtning. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till hämtning ansvarar kunden själv för att kontrollera matens kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på kunden när maten levererats av Ching a ling till kund.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms (12% moms). I kassan kan man se det totala priset inklusive alla avgifter och moms.

Betalningsvillkor

Betalning sker samband med beställning och görs i applikationen. Vi accepterar Visa, Mastercard, American Express och Swish. Kortbetalningen sker via Stripe. en av världens ledande leverantörer av betaltjänster via Internet. Stripe garanterar en snabb och säker betalning som sker över en säker och krypterad anslutning, en så kallad SSL-säkrad anslutning. Läs mer om Stripes säkerhet här https://stripe.com/docs/security

Ångerrätt

Försäljningen av mat via Ching a ling omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi hanterar alla personuppgifter enligt GDPR (EUs allmänna dataskyddsförordning). Vi handlägger alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd ”PUL”). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Vi skyddar alltid dina personuppgifter från tillgång av obehörig. Ching a ling värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information.

Ändamålen

Att leverera tjänsten: Vi behandlar de insamlade personuppgifterna för flera ändamål. Framförallt används personuppgifterna för att tillhandahålla tjänsten till dig, men också för att hantera, utveckla och anpassa tjänsten och dess funktioner samt för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav som ställs på oss.

Att kunna förbättra, utveckla och analysera tjänsten: Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra Din användarupplevelse av Tjänsten samt säkerställa dess tekniska funktionalitet. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Att kunna kommunicera med Dig och ge Dig erbjudanden: Vi behandlar vidare de insamlade Personuppgifterna för att kunna kommunicera med Dig som användare, profilera Dina intressen och kunna ge rekommendationer på innehåll som intresserar Dig, och för att kunna skicka Dig information om Oss via email. Detta innefattar marknadsföring av Våra varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. Skulle Du inte vilja att Vi behandlar Dina Personuppgifter för direktmarknadsföring inbegripet profilering så kan Du alltid kontakta Oss och avanmäla Dig från framtida utskick. Att kunna utföra analys av historisk och aggregerad anonym användardata: Vi utför analys på historisk och aggregerad anonym användardata för att förbättra Vår förståelse för Våra kunder och för att därmed kunna förbättra Tjänsten och Våra erbjudanden. Att kunna integrera Tjänsten med sociala medieplattformar såsom Facebook och LinkedIn: Vi samlar in information från Din profil på dessa tjänster för att kunna anpassa tjänsten till Dig, och för att förbättra vår kommunikation med Dig. Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Ching a ling behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår app, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Ching a ling ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktigt telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Reklamation och feedback

Det är viktigt för oss att du ska vara nöjd, därför ska ni kontakta oss direkt om något är fel på maten som ni hämtat, om felet fanns vid upphämtningstillfället. Vi återkoppla med lösning så snart som möjligt efter mottagandet av er feedback eller reklamation. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som är lämplig lösning i varje enskilt fall.

Kundtjänst

Kontakta oss på info@chingaling.se, aktuella öppettider finns på hemsidan www.chingaling.se

Tvistelösning

Om tvist föreligger mellan Ching a ling och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.